The diversity of nematode communities in the southern North Sea

C.H.R. Heip, W. Decraemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-255
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume54
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit