The DNA-Dialogue: A Broad Societal Dialogue About Human Germline Genome Editing in the Netherlands

Sophie van Baalen, Jeroen Gouman, Diewertje Houtman, Boy Vijlbrief, Sam Riedijk, Petra Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)616-625
TijdschriftThe CRISPR Journal
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit