The dominance, production and utilization of Gammarus Tigrinus (Sexton) in the exposed Phragmites reed beds of the Tjeukemeer

M.R. Chambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-303
  TijdschriftHidrobiologia
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit