The dorsal column lesion model of spinal cord injury and its use in deciphering the neuron-intrinsic injury response

Callan L Attwell, Mike van Zwieten, J. Verhaagen, M.R.J. Mason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

169 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The dorsal column lesion model of spinal cord injury and its use in deciphering the neuron-intrinsic injury response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences