The double-sidedness of money

Arjo Klamer, Harry van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-103
TijdschriftEtnofoor
Volume13
StatusGepubliceerd - okt 2000

Citeer dit