The dual role of nitrogen supply in controlling the growth and toxicity of cyanobacterial blooms

C.J. Gobler, J.M. Burkholder, T.W. Davis, M.J. Harke, T. Johengen, C.A. Stow, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The dual role of nitrogen supply in controlling the growth and toxicity of cyanobacterial blooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences