The Dutch Caribbean municipalities in comparative perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-30
TijdschriftIsland Studies Journal
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit