The Dutch Dialect Database: The curation of sound archives

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 08 jun. 2015

Citeer dit