The Dutch East India Company and Slave Trade in the Indian Ocean and Indonesian Archipelago Worlds, 1602–1795

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverOxford University Press
Aantal pagina's23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit