The Dutch Republic as a contractor state

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)242-248
Aantal pagina's7
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013

Citeer dit