The Dutch Ships and Sailors Project

Victor de Boer, Jurjen Leinenga, Matthias van Rossum, F.G. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDH Commons Journal
Volume1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit