The Dutch translation of the Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) 2007 dictionary

P. Boot, Hanna Zijlstra, Rinie Geenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Dutch translation of the Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) 2007 dictionary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences