The Dynamics and Role of Limnetic Zooplankton in Loosdrecht Lakes (the Netherlands)

R.D. Gulati, A.L. Ooms-Wilms, O.F.R. Van Tongeren, G. Postema, K. Siewertsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-86
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit