The dynamics of ammonia in sediments and hypolimnion of Lake Vechten (the Netherlands)

H. Verdouw, P.C.M. Boers, E.M.J. Dekkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)79-92
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit