The Early Bilingual Acquisition of a Minority and a Majority Language

J.E. Dijkstra, F. Kuiken, R.J. Jorna, E.L. Klinkenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-30
Aantal pagina's21
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume63
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit