The early development of a bilingual vocabulary: First measurements

J.E. Dijkstra, F. Kuiken, R.J. Jorna, E.L. Klinkenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-92
Aantal pagina's10
TijdschriftToegepaste Taalwetenschap in Artikelen
Volume85
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit