The Early Development of the Achromatic Telescope Revisited

Huib J. Zuidervaart, Tiemen Cocquyt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Early Development of the Achromatic Telescope Revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities