The Eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay: a review of responses at the ecosystem level

A.C. Smaal, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-173
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit