The ebb tidal delta of the Grevelingen: a man-made nursery for flatfish?

O. Hamerlynck, K. Hostens, J. Mees, R.V. Arellano, A. Cattrijsse, P. van de Vyver, J.A. Craeymeersch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-200
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit