The ecological and evolutionary implications of merging different types of networks

C. Fontaine, P.R. Guimaraes, S. Kefi, N. Loeuille, J. Memmott, W.H. Van der Putten, F.J.F. Van Veen, E. Thebault

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ecological and evolutionary implications of merging different types of networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences