The ecological role of bacterial seed endophytes associated with wild cabbage in the United Kingdom

Olaf Tyc (Co-auteur), Rocky Putra, Rieta Gols, J.A. Harvey, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere00954
TijdschriftMicrobiologyOpen
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit