The ecology of Acidobacteria: moving beyond genes and genomes

A.M. Kielak, C.C. Barreto, G.A. Kowalchuk, J.A. van Veen, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

391 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ecology of Acidobacteria: moving beyond genes and genomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences