The ecology of common planktonic Crustacea of the freshwaters in the Netherlands

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-112
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit