The ecology of marine nematodes.

C.H.R. Heip, M. Vincx, G. Vranken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)399-489
TijdschriftOceanography and Marine Biology: an annual review
Volume23
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit