The ecology of soil-borne human diseases

Simon Jeffery, Wim H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ecology of soil-borne human diseases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences