The Economic Consequences of the Dutch. Economic Integration around the North Sea, 1500-1800

C. van Bochove

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Heerma van Voss, Lex, Promotor
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-5260-291-2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit