The eelgrass (Zostera marina L.) subsystem in brackish Lake Grevelingen: production and decomposition of organic matter

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-116
  TijdschriftOphelia
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit