The effect of acetylene on N transformations in an acid oak-beech soil

W. De Boer, P.J.A. Klein Gunnewiek, R.A. Kester, A. Tietema, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)292-296
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume149
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit