The Effect of Acidification on Abiotic Interactions of Dissolved Humic Substances, Iron and Phosphate in Epilimnetic Water from the Humex Lake Skjervatjern

P.J. Shaw, H. De Haan, R.I. Jones

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)577-588
  TijdschriftEnvironment International
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit