The effect of agri-environment schemes on amphibian diversity and abundance

J. Maes, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of agri-environment schemes on amphibian diversity and abundance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology