The effect of an mGluR5 inhibitor on procedural memory and avoidance discrimination impairments in Fmr1 KO mice.

M.F. Vinueza Veloz, R. Buijsen, R. Willemsen, A. Cupido, L.W. Bosman, S.K. Koekkoek, J.W. Potters, B.A. Oostra, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-331
TijdschriftGenes Brain and Behavior
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit