The effect of atmospheric carbon dioxide elevation on plant growth in freshwater ecosystems

P. Schippers, J.E. Vermaat, J. de Klein, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of atmospheric carbon dioxide elevation on plant growth in freshwater ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds