The effect of atmospheric carbon dioxide elevation on plant growth in freshwater ecosystems

P. Schippers, J.E. Vermaat, J. de Klein, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of atmospheric carbon dioxide elevation on plant growth in freshwater ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds