The effect of bacterial community members on the proteome of the ammonia-oxidizing bacterium Nitrosomonas sp. Is79

Christopher J. Sedlacek, Susanne Nielsen, Kenneth D. Greis, Wendy D. Haffey, Niels Peter Revsbech, Tomislav Ticak, Hendrikus J. Laanbroek, Annette Bollmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of bacterial community members on the proteome of the ammonia-oxidizing bacterium Nitrosomonas sp. Is79'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences