The effect of benthic algae on phosphorus exchange between sediment and overlying water in shallow lakes: a microcosm study using 32P as a tracer

X. Zhang, Z. Liu, R.D. Gulati, E. Jeppesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-116
TijdschriftHydrobiologia
Volume710
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit