The effect of children on men's and women's chances of repartnering in a European context

K. Ivanova, M. Kalmijn, W. Uunk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

887 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of children on men's and women's chances of repartnering in a European context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences