The effect of coastal engineering projects on microgradients and mineralization reactions in sediments

H.J. Lindeboom, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-94
  TijdschriftWater Science and Technology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit