The effect of competition on oviposition decisions of Leptopilina heterotoma (Hymenoptera: Eucoilidae)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of competition on oviposition decisions of Leptopilina heterotoma (Hymenoptera: Eucoilidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences