The effect of copper on the embryonic development and hatching of Sepia officinalis L.

W.P. Paulij, W. Zurburg, J.M. Denucé, E.J. Van Hannen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)797-801
  TijdschriftArchives of Environmental Contamination and Toxicology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit