The Effect of Detrital Addition on the Development of Nanoflagellates and Bacteria in Lake Kinneret

O. Hadas, R. Pinkas, C. Albert-Diez, J. Bloem, T.E. Cappenberg, T. Berman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-199
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit