The effect of different dietary sugars and honey on longevity and fecundity in two hyperparasitoid wasps

J.A. Harvey, J. Cloutier, B. Visser, J. Ellers, F.L. Wackers, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of different dietary sugars and honey on longevity and fecundity in two hyperparasitoid wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology