The effect of downy mildew chemicals on Phytophthora cinnamomi infection of nursery grapevines

G.J. van Coller, S. Denman, P.W. Crous, P.H. Fourie

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftSouth African Journal of Science
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit