The effect of environmental change on vascular plant and cryptogam communities from the Falkland Islands and the Maritime Antarctic

S.F. Bokhorst, A.H.L. Huiskes, P. Convey, R.A.M. Aerts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  61 Citaten (Scopus)
  259 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of environmental change on vascular plant and cryptogam communities from the Falkland Islands and the Maritime Antarctic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences