The effect of experimental lead pollution on DNA methylation in a wild bird population

Hannu Mäkinen* (Co-auteur), Kees van Oers, Tapio Eeva, Suvi Ruuskanen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of experimental lead pollution on DNA methylation in a wild bird population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences