The effect of food concentration and water temperature on the filtering rate of zooplankton

A. Reins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)613-614
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit