The effect of fungal parasitism on the succession of diatoms in Lake Maarsseveen (I).

E. Van Donk, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-251
TijdschriftFreshwater Biology
Volume13
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit