The effect of fungal parasitism on the succession of diatoms in Lake Maarsseveen (I).

E. Van Donk, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten