The effect of herbivores on genotypic diversity in a clonal aquatic plant

B. Hidding, P. Meirmans, M.R.J. Klaassen, T. De Boer, N.J. Ouborg, C.A.M. Wagemaker, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of herbivores on genotypic diversity in a clonal aquatic plant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology