The effect of host developmental stage at parasitism on sex-related size differentiation in a larval endoparasitoid

R. Gols, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of host developmental stage at parasitism on sex-related size differentiation in a larval endoparasitoid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences