The effect of hot-water treatment on fungi occurring in apparently healthy grapevine cuttings

P.W. Crous, L. Swart, S. Coertze

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)20-22
  TijdschriftWineland
  Volume2001
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit