The effect of human settlement on the abundance and community structure of ammonia oxidizers in tropical stream sediments

Mariana De Paula Reis, Marcelo Ávila, Rosalinde Margriet Keijzer, Francisco Antônio Rodrigues Barbosa, Edmar Chartone-Souza, Andréa Nascimento, (Riks) H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

222 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of human settlement on the abundance and community structure of ammonia oxidizers in tropical stream sediments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences